Grønne penseltupper

Liv Ertzeids utstilling på Destiny’s i Oslo lengter etter et maleri som uforstyrret produserer estetiske effekter.

Liv Ertzeid, Engkant, 2019. Foto: Destiny’s.

I 1956 skrev den amerikanske kritikeren og kunsthistorikeren Leo Steinberg at Claude Monet hadde funnet uendeligheten i bakhagen sin ved liljedammen. Steinberg hevdet at Monets malerier av vannliljer, laget under første verdenskrig, er bilder som løsriver seg fra antropomorfe og konseptuelle referansepunkter. Selv om han ikke sier det eksplisitt, virker det som Steinberg tenker at vannlilje-motivet utgjør en motor for formalt utforskende aktivitet, forløper til de repetitive strategiene i den abstrakte ekspresjonismen, som nådde sitt crescendo omtrent samtidig som han skrev essayet om Monet.

Etter å ha sett Liv Eritzeids utstilling The 2019 Garden Exhibition på kunstnerdrevne visningsstedet Destiny’s i Oslo, lurer jeg på om Ertzeid også er ute etter malerisk uendelighet. Skisse til et bed viser valmueblomster gjengitt med Matisse-lignende flathet i transparent rødt over en grunn bestående av hvite prikker. Møll viser, som tittel skulle tilsi, en møll, røffere i omrisset, malt med enkle, korte strøk. Spirer er bildet som bikker lengst over i abstraksjon, her ligger repeterende, konsentriske halvsirkler over fargerik malingssprut på rålerret. I impresjonistiske Prestekrager er stilen skisseaktig, blomstenes blader smelter inn i hverandre og har samme bredde som stilkene.

Hagemotivet kan oppfattes som banalt i et samtidskunstfelt som har omfavnet både posthumanismens og nymaterialismens naturforståelse, som gjerne vektlegger prosessene i naturen som ikke er direkte sanselig tilgjengelig for mennesket. Ertzeid, som ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo i vår, vandrer likevel ut i det grønne med største selvfølgelighet. Bildene hennes kan virke enten halvironiske eller naive, men det spørs om hun ikke også vender seg mot hagen nettopp fordi den er malerkunstens prototypiske motiv for formal innovasjon. Sanseinntrykk fra hager synes å kunne omsettes til en nærmest uendelig variasjon farger, mønstre og streker, i tillegg til sterke dynamiske samspill mellom figur og grunn. En slik lesning plasserer Ertzeids strategi nærmere malere som Marianne Hurum, Andrè Tehrani eller Fredrik Værslev – kunstnere som alle som har funnet frem til motivkretser som fungerer som «unnskyldninger for å male», slik Ellef Prestsæter presist ordlegger seg i en katalogtekst om Hurum, skrevet til utstillingen hennes på Lillehammer kunstmuseum tidligere i år.

Blomstene til Ertzeid befinner seg nær dette generative maleriets nullpunkt og knytter an til (det umulige) ønsket om å arbeide uforstyrret med formale valg, slik man kan forestille seg at Monet gjorde i huset og i hagen sin i Giverny. Det lite moteriktige motivvalget gjør at bildene plasserer seg på utsiden av flere av diskusjonene som pågår om maleriet i dag, være seg om dets relevans i møte med en visuell kultur stadig oftere mediert av skjermer, eller dets underordning konsumet som kreativt imperativ. Slik virker det som bildene til Ertzeid drømmer om at maleriet med oppriktighet skal kunne hevde produksjonen av estetiske effekter som sin hovedbeskjeftigelse, slik at det som skjer i møtet med bildet, heller enn hva møtet betyr, utgjør det sentrale momentet.

Liv Ertzeid, Skisse til et bed, 2019. Foto: Destiny’s.

Leserinnlegg