Tror ikke på reaksjoner

Den norske kunstneren Anders Eiebakke har ved hjelp av droner filmet en spansk militærleir i Nord-Afrika for Manifesta 8. Han tror ikke det kommer noen reaksjon på lovbruddet.

Videostill fra Eiebakkes droneprosjekt for Manifesta 8. Beni-Enzar/Melilla, 2010.

Den norske kunstneren Anders Eiebakke har ved hjelp av droner filmet en spansk militærleir i Nord-Afrika for Manifesta 8. Han tror ikke det kommer noen reaksjon på lovbruddet.

Sett med norske øyne er Anders Eiebakke et av de mest interessante kunstnervalgene til den europeiske biennalen Manifesta 8 (Murcia-regionen, Spania, 9. okotber 2010 – 9. januar 2011). Eiebakke var en ledende skikkelse på den norske kunstscenen på 1990-tallet men har vært lite synlig de siste årene.

I løpet av de siste tre årene har Eiebakke tilegnet seg kunnskap om luftovervåkning. Han har utviklet små droner – radiostyrte fly – som kan flys ved hjelp av videobriller og GPS-systemer. Ved hjelp av disse dronene har Eiebakke blant annet vært i stand til å krysse grenser og filme utilgjengelige og avstengte områder.

For Manifesta 8 har Eiebakke filmet spanske enklaver i Nord-Afrika. Her har han blant annet krysset den spansk-marokkanske grensen og filmet en militærbase i Melilla som i følge kunstneren utgjør et av EUs mest militariserte områder. Eiebakke innrømmer at dette er en lovstridig handling, men han tror ikke det kommer reaksjoner på dette når filmene skal vises i Spania i begynnelsen av oktober.

– I Norge er dette antakeligvis ulovlige handlinger. Loven sier at man trenger tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for å fotografere eller filme fra førerløse fly. Men loven er så vidt jeg kan se sovende, for ingen er blitt tiltalt for dette, sier Eiebakke til Kunstkritikk.

– I Spania er loven mer uklar. Men filming på militært område er antakeligvis ikke tillatt der heller. Derfor er det riktig at det kan være et lovbrudd når jeg har filmet militærbasen i Melilla. På mine bilder kan man blant annet se militærmateriell skjult av takkonstruksjoner og innganger til underjordiske bunkersystemer på spansk side. På den annen side kan man se mye av dette på Google Earth, så jeg forventer ikke at de marokkanske styrkene eller noen andre skal ha sikkerhetspolitisk eller militært utbytte av mine bilder.

– Hva sier arrangørene i Spania om den legale siden av dette?

– Det er et tema vi ikke har drøftet.

– Kan man si at det er den symbolske handlingen som er viktig, ikke den konkrete fremvisningen av et militært område?

– Mitt prosjekt er et spill med konvensjoner og en diskusjon om hva overvåkning egentlig er. Jeg oppfatter moderne overvåkningsteknologi som teatralske rekvisitter. Overvåkningskameraets funksjon er ikke å faktisk kontrollere mennesker, men å få dem til å oppføre seg slik de forventer at matkhaverne vil at de skal oppføre seg. For å undergrave denne situasjonen vender jeg overvåkningskameraet mot overvåkerne. På et annet nivå handler prosjektet om å gjøre utilgjengelige steder tilgjengelige for vårt blikk og vise at alle kan bygge disse dronene relativt enkelt med tilgjengelig teknologi. Det er på en måte en frigjøring av blikket, sier Eiebakke.

Eiebakke skal på Manifesta 8 presentere filmene i flere sammenhenger, blant annet innenfor rammen av en installasjon som også omfatter dronene, tegninger og annet relatert mareiale. Eiebakke presenterer også to radioprogrammer. I tillegg skal filmene vises på lokal TV.

Leserinnlegg