Et samarbeid som styrker museet

Samarbeidet med Fredriksen-søstrene sørger for at museets kunstneriske integritet og frihet ivaretas, skriver Nasjonalmuseets direktører i denne replikken.

Bruce Nauman, Human Nature, 1983. Gjengitt medtillatelse fra Fredriksen Family Collection.

Forrige uke presenterte Nasjonalmuseet et omfattende samarbeid med Kathrine og Cecilie Fredriksen. Avtalen innebærer etablering av en samling nyere kunst som skal vises i det nye Nasjonalmuseet, et forskningsprogram, og flere store utstillinger i Lyshallen, utstillingshallen på toppen av det nye museet. 

Dette vekker naturlig nok oppmerksomhet – og også debatt. Etter å ha lest Jonas Ekebergs alarmerende kommentar kan man tro at Nasjonalmuseet ikke lenger vil ha kontroll over sin egen virksomhet.

Det stemmer selvsagt ikke. Tvert imot er det her snakk om en samling som vi selv utvikler, i motsetning til en ferdig samling som kommer inn i museet. Vi mener at dette er en av styrkene i samarbeidet. Museets kuratorer satte på et tidlig tidspunkt opp en liste over verk som de mener vil berike og utfylle vår nåværende samling, og presentasjonen skal kurateres av Nasjonalmuseet. Den skal vises i et stort rom i tilknytning til samtidskunstdelen av samlingsutstillingen. Dette er ett av omtrent 90 utstillingsrom i det nye museet. Rundt 700 kvadratmeter av totalt 13 000.

Vi står fritt til å vise verk i resten av samlingsutstillingen, og vi kan låne ut verkene til andre museer, noe som igjen befester Nasjonalmuseets posisjon internasjonalt. Det er riktig at Fredriksen Family Art Company formelt sett eier samlingen, men begge parter ønsker et langvarig samarbeid. Dette er ikke uvanlig, heller ikke i Norge. Nasjonalmuseet har i mange år hatt et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB om ulike langtidslån av både norsk og utenlandsk kunst. Det samme har flere andre museer, som Henie Onstad Kunstsenter, Munchmuseet og Lillehammer Kunstmuseum. Den norske samleren Stein Erik Hagen har langtidsutlånt vesentlig norsk kunst til eksempelvis Van Gogh-museet i Amsterdam.

Utstillingene i Lyshallen vil bli laget spesielt for og av Nasjonalmuseet. Hallen har et utstillingsareal på 2 400 kvadratmeter, og her skal vi skape en serie utstillinger av internasjonalt kaliber i formater som museet tidligere ikke har hatt anledning til å vise. Disse utstillingene kommer i tillegg til de mange andre utstillingene vi planlegger i de kommende årene – og samlet vil dette løfte Nasjonalmuseet til et helt nytt nivå. 

Samarbeidet omfatter også et program for forskning, med finansiering av stipendiatstillinger og en kunstfaglig publikasjonsserie. Vårt forskningsprogram skal utvikles i tett samarbeid med ett eller flere universiteter. 

From the left: Cecilie Fredriksen, Kathrine Fredriksen, director of the National Museum Karin Hindsbo and director of collections at the National Museum Stina Högkvist. Photo: Morten Qvale / the National Museum.

Samarbeidet med Cecilie og Kathrine Fredriksen har kommet til gjennom flere års samtaler og forhandlinger. For Nasjonalmuseet har det nettopp vært viktig at det er et samarbeid vi kommer styrket ut av, og som sørger for at museets kunstneriske integritet og frihet ivaretas. Et samarbeid av en slik størrelse og varighet ville vi ikke inngått med mindre det bygger på en gjensidig tillit til at begge parter jobber for å få en samling, utstillingsserie og et forskningsprogram som blir til det beste for museet.

Det er viktig å understreke at denne ambisiøse internasjonale satsingen ikke skal gå på bekostning av andre områder. Nasjonalmuseet gjør en rekke viktige innkjøp av norsk kunst, design og kunsthåndverk, nå også styrket av de seks millionene øremerket norsk samtidskunst som Nasjonalmuseet mottar over tre år fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi åpner det nye museet med en betydelig presentasjon av ny norsk samtidskunst, den første der vi får måle krefter med Lyshallen. Vi kommer til å fortsette å ha store utstillinger med norsk kunst i Nasjonalmuseet, i tillegg til mange andre utstillinger med eldre og nyere kunst, arkitektur, kunsthåndverk og design. I samlingspresentasjonen, som også er klar til museets åpning, vil nærmere 6 000 kunstverk vise hele samlingens spenn.

Private midler skal ikke vri og endre på museets offentlige oppdrag, skriver Ekeberg. Nasjonalmuseets oppdrag er å vise, samle, forske på og formidle et bredt spekter av kunst, arkitektur og design. Det er vi nå bedre rustet til å gjøre enn noensinne tidligere. 

Karin Hindsbo, direktør i Nasjonalmuseet
Stina Högkvist, samlingsdirektør i Nasjonalmuseet

Comments (2)