Et mindre kulturråd

Et av hovedpunktene i Løken-utvalgets rapport som ble framlagt i går, er at Kulturrådet skal bli mindre.

Et av hovedpunktene i Løken-utvalgets rapport som ble framlagt i går, er at Kulturrådet skal bli mindre.

Utvalget foreslår at Norsk kulturråd, som i dag består av 13 medlemmer hvorav 4 er utnevnt av Stortinget, 7 av Kulturdepartementet og 2 av Kommunenes sentralforbund, skal slankes til 7-9 medlemmer, der alle skal utnevnes av Kulturdepartementet. I tillegg anbefales en rullerende oppnevning, der halve rådet vil byttes ut hvert fjerde år.

I dagens utgave av Dagsavisen er kulturrådsmedlem Hallgrim Berg og Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen kritiske til at departementet skal utnevne alle plassene i Kulturrådet. Hallgrim Berg mener at når ingen av rådsmedlemmene skal utnevnes politisk vil det gi mindre kulturpolitisk oversikt i rådet.

Todeling av Kulturrådet

Utvalget foreslår også at Kulturrådet deles i én selvstendig del, der Kulturrådet fatter beslutninger og fordeler midler på kunstnerisk grunnlag, på armlengdes avstand fra Kulturdepartementet. Den andre delen får en forvaltningsfunksjon, og vil fungere som departementets forlengede arm. I dagens utgave av Morgebladet hevder Løken at dette vil gjøre strukturene ryddigere, siden dagens Kulturråd både er et eget organ og underlagt departementet.

En av intensjonene ved Løken-utvalget var å minske byråkratiet og at en større del av kulturpengene skal gå til kunstnerisk aktivitet. Et av tiltakene her er at Fond for lyd og bilde slås sammen med Norsk kulturråd. Også andre støtteordninger vurderes slått sammen. Utvalget foreslår i tillegg at man går gjennom søknadskriteriene til Kulturrådet for å redusere antall avslag.

Løken-utvalgets rapport sendes nå på en høringsrunde, og det vil bli ca. tre måneders frist for å komme med innspill. I følge Ballade i dag regner kulturministeren med at forslagene kan konkretiseres i september, og forhåpentligvis gjøre utslag på statsbudsjettet for 2009. Det blir valgt nytt Kulturråd for 2009, og om forslaget om mindre råd blir vedtatt kan det kanskje bli aktuelt alt fra denne perioden.

Lenke til rapporten «Forenklet, samordnet og uavhengig» finnes på Regjeringens hjemmesider.

Comments