En nekrolog over Marienborg Atelierfellesskap

Marienborg Atelierfellesskap og prosjektrom (2005-09) har publisert en bok som er en blanding av informasjon og dokumentasjon. Boka gir samtidig et innblikk i gruppens visjoner for kunstscenen i Trondheim.

Det tidligere Marienborg Atelierfellesskap og prosjektrom (2005-09) har publisert en bok som er en blanding av dokumentasjon av arrangementene gruppen initierte, informasjon om Marienborgprosjektet og et innblikk i gruppens visjoner for kunstscenen i Trondheim.

Marienborg, redigert av Kjersti Berg, Ellen Sofie Griegel, Ann-Cathrin Hertling, Edvine Larssen og Karianne Stensland, KOLOFON 2010

Atelierfellesskapet startet i 2005 med et ønske om å skape et aktivt miljø for de ferdigutdannede kunstnerne som ville bli boende i byen. I deres visjonsdokument i boken forteller de at de ønsket å gjøre kunstmiljøet synlig for byens befolkning og samtidig ha en nasjonal og internasjonal profil. Dette ville de gjøre gjennom å arrangere utstillinger og seminarer i samarbeid med andre fagområder.

I 2009 måtte de avslutte samarbeidet, hovedsakelig på grunn av at prosjektet ble drevet idealistisk uten gode økonomiske rammer og at gruppas medlemmer ikke fikk tid til egen kunstproduksjon. I tillegg til atelierfellesskap fungerte Marienborg som et samlingssted for de forskjellige kulturelle miljøene i byen og gruppa arrangerte utstillinger og konserter på Marienborg i Brunosten prosjektrom.

I tillegg til dokumentasjonen fra utstillingene og tekstene om Marienborgprosjektet, inneholder boken noen tidligere upubliserte tekster om kunstkritikk hentet fra utstillingsprosjektet og kritikkseminaret Hva gjør du her? som gruppa arrangerte i desember 2006. Spesielt Henrik Skottes tekst (uten tittel) er filosofisk og leken og fungerer som et eksempel på den subjektive kritikken som sirkler rundt kunstverket – som Ingvill Henmo snakker om i sin artikkel «Kritikkens berettigelse» noen tekster i forveien.

Comments