Eckhoff svarer på kritikk fra Atopia

Klassekampen følger i dag opp Kunstkritikks artikkel «Museene svikter, kunstnerne gjør jobben» og lar direktør Audun Eckhoff svare på kritikken av Nasjonalmuseets behandling av videokunsten.

Audun Eckhoff. Foto: Bjarne Bare.

Klassekampen følger i dag opp Kunstkritikks artikkel «Museene svikter, kunstnerne gjør jobben» (19.05.2010), hvor leder Farhad Kalantary og hans medarbeidere ved Atopia kritiserte Nasjonalmuseet for å ha sviktet i forhold til videokunsten. Under tittelen «– Nasjonalmuseet er dårlig på videokunst», intervjuer kulturjournalist Olav Østrem daglig leder ved Atopia, Farhad Kalantary. Klassekampen refererer til Kunstkritikks artikkel og noterer at Kalantary fikk «øyeblikkelig støtte fra både Norwegian Artists Abroad (Nabroad) og Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)».

Klassekampen har også innhentet en kommentar fra Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff, som sier at museet har vært bevisst problematikken de siste årene.

– Blant annet har vi initiert et forskningsprosjekt som forhåpentligvis også ender opp med en utstilling om et par år. Samtidig er vi med på å diskutere utfordringene med å bevare den historiske videokunsten som følge av teknologisk utvikling, sier Eckhoff til Klassekampen, og understreker også at de i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen vil prioritere videokunst.

– Når vi finpusser utformingen av det nye museet, så blir det tatt hensyn til både visning av bilder på hvit vegg – white cube – og visning av film og video i black box, sier Eckhoff til Klassekampen.

Comments