Dokumentasjon av performance på nett

Kunstbankens årlige Performancefestival arrangeres ikke i 2010, men forskyves til 2011, da de nå konsentrerer seg om digitalisering av dokumentasjon fra tidligere festivaler.

Før sømmerferien gjorde Kunstbanken Hedmark Kunstsenter i en pressemelding oppmerksom på at de er tildelt treårig (2010-2012) prosjektstøtte – totalt 780 000 kr – fra Norsk kulturråd til digitalisering og tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen fra den årlige Performancefestivalen.

Melati Suryodarmo, Exergie – Butter Dance, fra Performancefestivalen 2009.

Ettersom Kunstbanken nå konsentrerer seg om å sette i gang arbeidet med digitaliseringen, arrangeres Performancefestivalen ikke i 2010, men forskyves til 2011. Prosjektet med å systematisere og digitalisere dokumentasjonen er allerede satt i gang. Materialet skal etter planen gjøres tilgjengelig for publikum fra og med høsten 2010, etter hvert som det er klart.

Dokumentasjonen består av fotografier, videoopptak, katalogtekster og programmer fra det som har foregått på Kunstbankens Performancefestivaler i løpet av de siste sju årene. De til nå rundt hundre kunstnerne som har deltatt på festivalene vil dessuten bli presentert med kunstnerprofiler på Kunstbankens nettside, www.kunstbanken.no.

Kunstbanken begrunner i pressemeldingen den kommende nettsatsningen med at de dermed tar ansvar for formidling og dokumentasjon av performance, og hevder at det er viktig at nettopp den ikke-materielle kunsten som foregår der og da, kan være tilgjengelig for kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte. De vektlegger også at dokumentasjonen har historisk verdi og sikrer en videreføring av kunnskap og tradisjon.

Leserinnlegg