Do Ho Suh (Korea/USA) utsmykker nytt regjeringsbygg

Kunstneren Do Ho Suh (Korea/USA) vant den internasjonale konkurransen om kunst til uteromsplassen foran det nye Regjeringsbygg 6 (R6) med sitt prosjekt Grass Root Square.

Kunstneren Do Ho Suh (Korea/USA) vant den internasjonale konkurransen om kunst til uteromsplassen foran det nye Regjeringsbygg 6 (R6) med sitt prosjekt Grass Root Square.

Verket baserer seg på Do Ho Suhs signaturverk Floor (1997–2000) som blant annet ble vist i den koreanske paviljongen under Venezia-biennalen i 2001. Floor består av tusenvis av 10 centimeter høye figurer som bærer et glassgulv som publikum kan gå på. Suh vil gjøre et tilsvarende grep i Oslo men her vil figurene løfte hellene på plassen utenfor den nye regjeringsbygningen. De grønnlige figurene vil i tillegg gro opp mellom hellene som gress.

Figurene var opprinnelig i plastmaterialet PVC men vil i Oslo utføres i bronse.

Do Ho Suh, Grass Roots Square, 2009. Skisse.

KORO (Kunst i offentlige rom) beskriver verket slik:

«Vinnerprosjektet Grass Root Square tar utgangspunkt i det ytre hjørnet av den hellelagte plassen foran R6, der kunstneren foreslår å plante et tre. Mellom hellene i dette området, og delvis istedenfor dem, skal det plasseres store mengder 8-10 cm høye individuelt utformede menneskefigurer i grønnpatinert bronse, som gress som vokser opp. Noen steder presses hellene opp av figurene. Sett ovenfra dannes et geometrisk spill på plassen.»

KORO har også offentliggjort juryens begrunnelse:

«Do Ho Suhs prosjekt er svært overbevisende, både visuelt og konseptuelt. Prosjektet tar eksplisitt for seg spørsmål om makt, folkestyre og friksjonen mellom de styrende og de som blir styrt. Den tvetydige framstillingen av grasrota som noe som både bærer det bestående og som presser seg fram og sprer seg utover plassen, er kompleks og samtidig umiddelbart tilgjengelig for de aller fleste. Figurenes variasjon i alder, kjønn og etnisk tilhørighet, gir alle betraktere mulighet for å identifisere seg med prosjektet og åpner for et mangfold av lesninger. Prosjektet harmonerer godt med terrenget og med arkitektens bærende idé om en helling ned mot inngangspartiet. Den lave og beskjedne utformingen fremstår som en kraftfull og poetisk manifestasjon i denne særegne konteksten. Det høyreiste treet vil være et viktig kontrasterende element, som også bidrar med årstidsvariasjon. Både prosjektets utforming, innhold og plassering aktiviserer og styrker også det offentlige aspektet av dette byrommet, ved sin sterke henvendelse mot allmennheten.»

Do Ho Suh, Floor, 1997–2000.

Kunstutvalget inviterte fem internasjonale kunstnere til lukket konkurranse: Meschac Gaba (Nederland/Benin), Ayşe Erkmen (Tyrkia/Tyskland), Song Dong & Yin Xiuzhen (Kina), Do Ho Suh (Korea/USA) og Raqs Media Collective (India). Hilde Skjeggestad har vært juryens leder.

Leserinnlegg