Det nye OCA-styret på plass

Det nye OCA-styret skal ledes av siviløkonomen og styregrossisten Marit Reutz. Kurator Per Gunnar Eeg-Tverbakk og kunstner Marianne Heier representerer samtidskunsten i styret.

Marit Reutz. Foto: Norges Handelshøyskole.
Marit Reutz. Foto: Norges Handelshøyskole.

I dag offentliggjør Kulturdepartementet det nye styret i Office for Contemporary Art Norway (OCA). Det nye styret består av fem personer og alle har erfaring fra kulturfeltet, enten kunstfaglig eller administrativt. Men andelen styremedlemmer med spesifikk kompetanse på samtidskunsten er redusert fra fire i det forrige styret til to i det nye styret.

Det nye styret i OCA skal ledes av siviløkonomen og styregrossisten Marit Reutz. Hun er blant annet styreleder i Norsk filminstitutt og har tidligere vært styreleder ved Nasjonalbiblioteket og Riksteatret.

Ved Riksteateret hadde Reutz med seg direktør Thomas Gunnerud i ledelsen og han er blitt med Reutz inn i det nye OCA-styret. Gunnerud er i dag direktør ved Nationaltheatret. 

Også de to kunstfaglige representantene i det nye OCA-styret kjenner hverandre fra før.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk er tidligere daglig leder i Kunsthall Oslo og virker i dag som kurator og prosjektleder. Eeg-Tverbakk leverte i 2012 sin stipendiatoppgave «Rom for innblanding» ved Kunsthøgskolen i Oslo. I denne oppgaven er Marianne Heier en av kunstnerne han tar for seg spesielt og han har også kuratert en rekke prosjekter med Heier. Marianne Heier er den andre representanten i det nye OCA-styret som kan sies å ha spesifikk kompetanse på samtidskunstfeltet.

Det femte medlemmet i det nye OCA-styret er professor Mari Lending ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Lending har vært litteratur- og arkitekturkritiker i en rekke år (blant annet for Aftenposten) og har utgitt flere bøker, sist som medredaktør av antologien Vor tids fordringer – Norske arkitekturdebatter 1818-1919.

Kulturminister Hadia Tajik sier i en pressemelding at det nye styret skal være med å evaluere OCA:

– OCA har en viktig oppgave som tilrettelegger av profesjonelt samarbeid på samtidskunstfeltet mellom Norge og utlandet. Jeg er glad for at vi har fått på plass et styre med solid kompetanse og erfaring fra administrasjon, økonomi og kunstfag. Det nye styret vil være sentralt i arbeidet med å utvikle OCA videre. En av oppgavene styret skal involveres i er arbeidet med gjennomgangen av OCA som skal settes i gang snart, sier Hadia Tajik i dagens pressemelding.

Her er det nye styret:

Styreleder:

Marit Reutz (f. 1952) Arbeider med organisasjon og ledelsesutvikling i Telenor og sitter som styreleder i Norsk filminstitutt. Hun har bred styreerfaring fra blant annet Statoil, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Norges Handelshøgskole. Hun har også vært styreleder ved Nasjonalbiblioteket og Riksteatret. Reutz er utdannet siviløkonom fra handelshøgskolen i Bergen.

Medlemmer:

Marianne Heier (f. 1969) Heier er billedkunstner, hun var festspillutstiller i Bergen i 2012. Hun har blant annet sittet i styret for Unge Kunstneres Samfund , i stipendkomiteen for Norske Billedkunstnere (NBK) og i KOROs komité for innkjøpsordningen.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk (f.1964) Eeg-Tverbakk er utdannet kunster, men har de siste ti årene hovedsakelig arbeidet som kurator og prosjektleder. Han har styreerfaring fra blant annet Lofoten International Art Festival og Kunsthall Oslo. Eeg-Tverbakk har også sittet i flere komiteer, deriblant innkjøpskomiteen for Norsk kulturråd – Region Vest og stipendkomiteen for NBK.

Mari Lending (f. 1969) Professor i arkitekturteori- og historie ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun har i en årrekke vært litteratur- og arkitekturkritiker. Lending er magister i litteraturvitenskap fra UiO og har en ph.d i arkitekturhistorie fra AHO.

Thomas Gunnerud (f. 1960) Gunnerud har sittet som direktør ved Nationaltheatret siden 2006. Han har tidligere vært styreleder i Dansens Hus og har bachelor i business and administration fra Ohio University og bachelor i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.

Det nye styret er oppnevnt for fire år.

Leserinnlegg