– Det er viktig at Kunstkritikk finnes

På Stiftelsen Kunstkritikks årsmøte lørdag 14. april ble Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforening, valgt til ny styreleder.

Bente Riise er ny styreleder i Stiftelsen Kunstkritikk.

– Forholdene for kritikk er generelt dårligere enn på lenge, og derfor er det viktig at spesielle tidsskrift som Kunstkritikk finnes. Det er viktig for svært mange i kunstfeltet, for kunstnerne og for publikum, sier Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforening, som på årsmøtet lørdag 14. april ble valgt til ny styreleder for Stiftelsen Kunstkritikk.

– Jeg håper å kunne være til inspirasjon og støtte for utvikling av tidsskriftet, både redaksjonelt, økonomisk og strategisk. Jeg liker å jobbe i skjæringspunktet mellom redaksjonelt og strategisk arbeid, og her blir det vel mest det siste. Styret skal ikke bestemme det redaksjonelle arbeidet, men sørge for at det blir laget gode strategier for det. Det er viktig å ha et tidsmessig uttrykk og godt innhold. Har en det, kommer leserne òg. Styret skal være både en ressurs og pådriver for å utvikle Kunstkritikk.

Riise er utdannet journalist ved Norsk Journalisthøgskole, og har mangeårig erfaring med journalistisk og redaksjonelt arbeid. Hun har også lang erfaring med styrearbeid, og forteller at hun er opptatt av å få styret til å trekke sammen og få frem kompetansen til alle som er med.

– Jeg har ikke selv bakgrunn som kunstkritiker, men er interessert i både kunst og kritikk. Jeg tenker at det viktigste styret skal gjøre er å sørge for gode strategier og trygg økonomi, slik at publikasjonen har gode vilkår for vekst og utvikling. Så jeg gleder meg både til å lære mer og til å bidra med det jeg kan, sier Riise.

Siden 2012, da tidsskriftet Kunstkritikk ble skilt fra moderorganisasjonen Norsk kritikerlag og etablert som en selveiende stiftelse, har det vært høy kontinuitet i styret. Nå har imidlertid de fleste fra det første styret sittet ut tiden. Petter Snare var styreleder for Stiftelsen Kunstkritikk helt frem til i fjor høst, da han trakk seg på grunn av sin nye stilling som direktør for KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen, men han ville uansett ha måttet gå av ved årets valg, da stiftelsens vedtekter ikke tillater at styremedlemmer sitter i et verv i mer enn seks år.

Bente Riise tar over som styreleder etter Nora C. Nerdrum, som har vært konstituert siden Petter Snares avgang i september 2017. Med seg får Riise et styre hvor samtlige medlemmer og varamedlemmer har høy kunstfaglig kompetanse. Nerdrum og kunsthistoriker Øystein Sjåstad fra Norge fortsetter i sine verv som ordinære styremedlemmer, det samme gjør førsteinspektør og seniorforsker Marianne Torp fra Danmark. De nye styremedlemmene er kunsthistoriker Mari Aarre og Oslo Open-direktør Marianne Zamecznik fra Norge, og Lisa Rosendahl, frilanskurator og tidligere leder av Iaspis i Stockholm, fra Sverige. Varamedlemmer er Kari J. Brandtzæg og Jorunn Veiteberg (ny) fra Norge, og Rhea Dall og Felix Gmelin fra henholdsvis Danmark og Sverige.

Leserinnlegg