Den post-nasjonale paviljongen

Kunstakademiet i Oslo er ansvarlig for den Sentral-Asiatiske paviljongen i Venezia, med studenter fra Kasakhstan og Portugal som kuratorer, finansiering fra Nederland og USA og pr-byrå i Berlin.

Vyacheslav Akhunov, fra 100 Notes – 100 Thoughts, No. 060, Documenta 13, 2012.
Vyacheslav Akhunov, fra 100 Notes – 100 Thoughts, No. 060, Documenta 13, 2012.

Office for Contemporary Art Norway har allerede presentert det norske bidraget til sommerens Venezia-biennale. Men i 2013 er det ytterligere en «commissioning institution» i Norge. Dette er Kunstakademiet i Oslo som – helt utenfor de sedvanlige nasjonale kommandolinjene – er tildelt ansvaret for å produsere den Sentral-Asiatiske paviljongen, som åpner den 1. juni med åtte kunstnere. Men hvordan oppsto den konstellasjonen som nå gjør at en norsk utdanningsinstitusjon skal produsere en utstilling med nederlandske og amerikanske penger og kunstnere fra Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan og Kirgisistan!?

Svaret på dette er kanskje ikke så komplisert som det kan høres ut. De Sentral-asiatiske republikkene Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan og Kirgisistan har ingen selvstendig, nasjonal tilstedeværelse under Venezia-biennalen. Derfor har den nederlandske, humanistiske veldedighetsorganisasjonen Hivos sammen med den amerikanske organisasjonen Open Society Foundations (grunnlagt av den amerikanske finansmannen George Soros) påtatt seg oppgaven med å stille finansiering til rådighet for en felles, Sentral-asiatisk paviljong. Hivos og OSF sendte således ut en «open call» for kuratoriske konsepter via pressemeldingtjenesten e-flux og Ayatgali Tuleubek fra Kazakhstan og Tiago Bom fra Portugal, begge studenter ved Kunstakademiet i Oslo, vant oppdraget med sitt utstillingskonsept Vinter. For å kunne gjennomføre prosjektet ba de Kunstakademiet i Oslo om å gå inn i prosjektet som produserende institusjon, noe dekan Vanessa Ohlraun og professor Susanne M. Winterling takket ja til. Etter at en koordinator i Venezia og en i Kasakhstan var på plass var dermed teamet for den Sentral-asiatiske utstillingen i Venezia 2013 komplett.

– For Kunstakademiet er dette en spennende mulighet til å utvikle den delen av vårt program som utspiller seg i grenseområdet mellom skolen og offentligheten. Kunstakademiet skal være et sted for produksjon og diskusjon, der vi aktivt deltar i den virkelige verden, både kunstverden og den politiske og sosiale verden, sier dekan Vanessa Ohlraun til Kunstkritikk. Hun forteller at prosjektet er en intergrert del av årets program på Kunstakademi.

– Helt spesifikt bruker professor Winterling utstillingens tema – poetikk og politikk – i sine seminarer på skolen. I tillegg legger vi til rette for studentenes deltakelse på ulike offentlige filmvisninger, foredrag og symposier i relasjon til prosjektet, sier Ohlraun.

– Venezia er tradisjonelt et sted for nasjonal representasjon – hvordan stiller myndighetene i Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan og Kirgisistan seg til det internasjonale konglomertatet som har tatt på seg rollen å produsere den Sentral-Asiatiske paviljongen i Venezia? 

– Den Sentral-Asiatiske paviljongen baserer seg på en regional tilnærming og representerer som sådan ingen nasjonale interesser. Vi har heller ikke registrert noen respons fra nasjonale myndigheter i området. Byen Almaty [tidligere Alma Ata, i Kasakhstan, red. anm.] har imidlertid vist interesse i prosjektet og vi håper å knytte til oss regionale samarbeidspartnere, sier Vanessa Ohlraun til Kunstkritikk.

Saodat Ismailova, fra spillefilmen 40 days of silence, 2013. 100 min, 35 mm,Volya Films Nederland/Petit Film Frankrike/Rohfilm Tyskland.
Saodat Ismailova, fra spillefilmen 40 days of silence, 2013. 100 min, 35 mm,Volya Films Nederland/Petit Film Frankrike/Rohfilm Tyskland.

Utstillingskonseptet og kunstnerlisten har vært klar i noen uker allerede. Utstillingen er inspirert av diktet Vinter av den Kasakhstanske poeten Abay Qunanbayuli. Dette diktet har tradisjonelt vært lest som ett ode til naturen og en tradisjonell livsstil, men vil her bli gjenlest som en metafor for dagens sosiopolitiske situasjon i Sentral-Asia. Etter en åpen invitasjon har kuratorene valgt ut følgende kunstnere til paviljongen: Kamilla Kurmanbekova og Erlan Tuyakov fra Kasakhstan, Ikuru Kuwajima, opprinnelig fra Japan, men nå basert i Kasakhstan, Aza Shade, opprinnelig fra Kirgisistan, nå basert i London, Anton Rodin og Sergey Chutkov fra Tadsjikistan, Saodat Ismailova fra Usbekistan og Vyacheslav Akhunov, også fra Usbekistan. Alle kunstnerne er i tyve- og tredveårene, bortsett fra Vyacheslav Akhunov som er nestoren i regionens kunstliv, med blant annet utstillinger på ZKM i Karlsruhe, New Museum i New York, Centre Pompidou i Paris og, nå sist, Documenta 13 i Kassel.

Opplegget for utstillingen omfatter også en «syklus» med filmvisninger, konferanser og seminarer som vil finne sted i byer i Sentral-Asia og i Oslo, fra våren til høsten 2013. Kuratorene bak Vinter vil presentere paviljongen, sideprogrammet og på en pressekonferanse på Kunstnernes hus i Oslo onsdag den 13. februar. Her vil også den Kasakhstanske kunstneren Amagul Menlibayeva snakke om sine arbeider og presentere to filmer.

Leserinnlegg