c/o Visningsrommet USF – Summer of Production

Den siste uken i juni åpnet Visningsrommet USF i Bergen en utstilling hvor man i løpet sommeren kan følge en gruppe unge kunstnere i deres arbeidsprosess.

Den siste uken i juni åpnet Visningsrommet USF i Bergen en utstilling hvor man i løpet sommeren kan følge en gruppe unge kunstnere i deres arbeidsprosess.

Det har tidligere vært en tendens til at de fleste nyutdannede kunstnere har flyktet fra Bergen til Oslo eller Berlin for å etablere seg. Dette synes imidlertid å ha snudd de siste årene, og stadig flere unge kunstnere ønsker å etablere seg i Bergen. Utgangspunktet for det pågående prosjektet på Visningsrommet USF var at fire nyetablerte kunstnere ble utfordret til å reflektere over dette i form av en utstilling.

Foto: c/o Visningsrommet USF
Foto: c/o Visningsrommet USF

Som man blant annet kan lese i en artikkel i Billedkunst 3/09, er det av årets 23 avgangstudenter med master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen hele 20 som vil etablere seg med base i byen. I følge fagansvarlig ved Visningsrommet USF, Arne Skaug Olsen, skyldes den positive tendensen ikke minst konstruktivt samarbeid mellom de kreative miljøene og den responsen det har resultert i fra bevilgende myndigheter.
– Dette kunstvennlige klimaet som har utviklet seg over lang tid i Bergen har resultert i at kunstnerne i Bergen i dag i stor grad oppfattes som et samlet fagmiljø hvor diskusjon og faglig samarbeid er viktige strategier, hevder Skaug Olsen i pressemeldingen til utstillingen Summer of Production.

De fire som utgjør c/o Visningsrommet USF er Anna Christina Lorenzen, Malin Lennström-rtwall, Stefan Törner og Vilde Salhus Røed. I fjor høst bygget de under navnet c/o Festplassen et eget temporært atelier på Festplassen i Bergen sentrum, i mangel av noe bedre, men nå i sommer starter de atelierfellesskapet Bergen Ateliergruppe (BAG) på Dokken hvor sytten kunstnere vil ha sitt daglige virke og dele lokaler på 500 kvadratmeter.

Vilde Salhus Røed forteller til Kunstkritikk.no at de startet planleggingen av atelierfellesskapet for omtrent et år siden, og at tanken var å gjøre noe med mangelen på atelierplasser i Bergen. Etter at de bestemte seg for å etablere et slikt fellesskap har de fire brukt en god del tid på å søke støtte, finne egnede lokaler osv. Og etter å ha invitert med seg de øvrige tretten medlemmene til fellesskapet, holder de nå fortsatt på med å gjøre lokalene på Dokken helt klare for bruk. I tillegg til 15 atelierer vil Bergen Ateliergruppe ha et prosjektrom som de tenker at kan brukes til diverse ting; egne prosjekter, seminarer, visninger eller liknende. – Vi vil at stedet skal være synlig og levende og en premissleverandør, sier Salhus Røed.

Foto: Webkamera, Visningsrommet USF
Foto: Webkamera, Visningsrommet USF

Fellesnevner for kunstprosjektene som skjer under navnet c/o er «prosess, samarbeid og det å aktivt innta steder», og nå har altså Visningsrommet utfordret dem til å videreføre det samarbeidsbaserte arbeidet i form av en utstilling.

I teksten «Å drive med kunst» skriver c/o Visningsrommet, i samarbeid med Johanne Nome, om planene for prosjektet:

Utfordringen er å lage et verk i fellesskap som utfordrer ideen om kunst som individuell praksis. Vi skal også utfordre utstillingen ved å la kunstverket utvikles over tid. Summer of Production sammenfaller med at det nye atelierfellesskapet er i etableringsfasen. Derfor har c/o Visningsrommet USF invitert samtlige medlemmer av Bergen Ateliergruppe til å delta i utstillingsprosjektet.

Kunstnerne som deltar er Ragnhild Ohma, Randi Grov Berger, Lisa Him-Jensen, Christian Hjelle, Kirsti van Hoegee, Susanna Kajermo, Malin Lennström-rtwall, Anna Christina Lorenzen, Cato Løland, Hector Piña-Barrios, Petra Rahm, Linda Rogn, Vilde Salhus Røed, Alette Schei Rørvik, Karen Skog, Stefan Törner og Knud Young Lunde.

Prosjektet foregår ikke bare i selve Visningsrommet USF; kunstnergruppen har også midlertidig tatt over Visningsrommets nettsted, som nå fungerer som en blogg som følger utstillingens utvikling:

Her vil valg og problemstillinger knyttet til utstillingen diskuteres gjennom tema som prosess og produksjon. Det vil kontinuerlig bli lastet opp visuelt materiale. På denne måten foregår det en parallell produksjon – i det faktiske utstillingsrommet og i diskusjonen om utstillingsrommet. I Summer of Production blir utstillingssituasjonen plukket fra hverandre ved å utfordre utstillingens vanlige hendelsesforløp og produksjonslinje; produksjon, frakt, montering, vernissage, utstilling (med eller uten publikum, kritikere, kuratorer, gallerister, eller oppmerksomhet generelt) nedmontering og tilbakefrakt.

Dessuten arrangeres det i forbindelse med Summer of Production en workshop med tittelen Teori og produksjon, fra torsdag 16. juli til lørdag 18. juli. Workshopen er ikke åpen for publikum, men det vil bli åpne arrangementer med forelesninger og presentasjoner på kveldstid, hvor publikum inviteres til å delta i diskusjonene og det sosiale samværet.

Visningsperiode 26.06 – 01.08.2009. Finissage 01.08.2009 // 19.00

Leserinnlegg