Bokmesser er blitt bokfester

– Kunstbokmessene er blitt fashion, sier forleggerne i Torpedo, som er et av tolv skandinaviske forlag som deltar på London Art Book Fair denne helgen.

The London Art Book Fair 2015. Foto: Whitechapel Gallery / Dan Weill.
The London Art Book Fair 2015. Foto: Whitechapel Gallery / Dan Weill.

I går åpnet London Art Book Fair (LABF) i The Whitechapel Gallery på Londons østkant. Storbritannias største forum for kunstpublikasjoner har i år et særlig fokus på Skandinavia, med tolv deltagende forlag fra Sverige, Norge og Danmark, samt paneldebatt om skandinavisk fotografi med kunstnerne Sveinn Fannar Jóhannsson, Thora Dolven Balke, Kristina Bengtsson og A.K. Dolven, og Behzad Farazollahi fra Melk Galleri.

Med Skandinavia i sentrum i London og norsk fokus på fjorårets New York Art Book Fair (NYABF) synes det som nordisk kunstforleggeri er i vinden. Det kan skyldes en sterk økning i antallet kunstbokutgivelser, profesjonalisering av forlagene med bearbeidede og påkostede bøker, og en generell interesse for og bevissthet om boken som selvstendig kunstobjekt gjennom utstillinger i de siste årene. Men det er heller ikke utenkelig at en medvirkende årsak er at gode skandinaviske støtteordninger gjør det lettere å invitere kunstbokforlag fra Norden. Med en avgift på mellom 6000 og 10000 kroner for en stand i tillegg til stive hotellpriser, kan deltagelse være en utfordring for små forlag med stram økonomi. De skandinaviske forlagene reiser med støtte fra sine respektive ambassader.

The London Art Book Fair 2015. Foto: Whitechapel Gallery / Dan Weill.
The London Art Book Fair 2015. Foto: Whitechapel Gallery / Dan Weill.

Kunstbokmessene er blitt en internasjonal trend. Størst er New York Art Book Fair, som åpner den 18. september med hele 370 utstillere, men det er årlige messer også i byer som Berlin, Kyoto, Seoul, Los Angeles og Mexico City. I Norden har vi messene Stockholm Art Book Fair, det relativt ferske One Thousand Books i København og Bergen Art Book Fair, som avholdes i Bergen Kunsthall i midten av november. Oslo har ikke hatt noen større kunstbokmesse siden Tekstallianse i 2013, men det har vært spredte initiativer som popup-bokhandelen Skrev på visningsstedet Demon’s Mouth og arrangementet Liten Skrift på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka i 2014. I tillegg har Oslo Fotogalleriets årlige Fotobokfestival, som åpner lørdag 11. september.

Max Vickers, som er koordinator for messen i London, synes det er en god tid for uavhengige kunstbokforlag:

– Til en viss grad tror jeg at de usikre tidene i forlagsbransjen har vært til de uavhengige forlagenes fordel. I takt med at de større forlagene blir stadig mindre villige til å ta risiko, får uavhengige prosjekter fortjent oppmerksomhet for å gjøre ting som ingen andre våger. Publikum oppdager også at de mest spennende og vakre bøkene er å finne på bokmesser snarere enn i bokhandlene, skriver Vicker til Kunstkritikk.

Et av de norske forlagene som deltar på messen er Multipress, som drives av Anne-Grethe Thoresen, Marte Aas og Line Bøhmer Løkken. Multipress forlag har eksistert siden 2000 og har i sine tjuetalls utgivelser hatt særlig vekt på fotografi. Bøhmer Løkken sier til Kunstkritikk at kunstpublikasjoner ofte faller mellom to stoler:

Et utvalg av utgivelsene til forlaget Multipress.
Et utvalg av utgivelsene til forlaget Multipress.

– En kunstpublikasjon er verken en utstilling eller en «skikkelig» bok. Vi har jobbet målrettet i mange år for å øke omtalen av kunstpublikasjoner i mediene, men det er ingen aviser som vil ta tak i dette. Dermed når informasjon om kunstutgivelser nesten aldri ut til nye publikumsgrupper.

Bøhmer Løkken mener det derfor er desto viktigere å være synlig og til stede i så mange sammenhenger som mulig. Kunstbokmessen i London er den fjerde messen Multipress deltar på.

– Messene er ganske ulike både hva gjelder arrangement, deltagere og publikum. NYABF var definitivt en publikumsfest, mens Landskrona Fotofestival ga oss kontakter til både utgivere og forhandlere. Vi ser på deltagelsen på messer mest av alt som et utstillingsvindu. Messene er et møtested for ulike aktører med hjerte for bøker – salg er en annen greie.

Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg driver forlaget og kunstbokhandelen Torpedo i Oslo. Torpedo deltar på gjennomsnittlig fem messer i året. Hittil i år har de vært i Stockholm og Berlin, og deltar denne måneden i London og New York. I november er Torpedo invitert som hovedutstiller på kunstbokmessen i Seoul.

– For Torpedo har deltagelse på messer vært essensielt fra vi startet opp i 2005, sier Olaussen og Tandberg, som også er på plass i London.

The London Art Book Fair Tote Bag. Designed by Bob & Roberta Smith (2014). Foto: Whitechapel Gallery / Dan Weill.
The London Art Book Fair Tote Bag. Designed by Bob & Roberta Smith (2014). Foto: Whitechapel Gallery / Dan Weill.

– Som både bokhandel og forlag er deltagelsen dobbel, siden vi ikke kun distribuerer våre titler fra standen, men også tar med oss bøker fra andre forlag hjem til Oslo. Deltagelsen er også viktig med hensyn til å holde varmt det internasjonale nettverket med andre forlag og bokhandlere. Mye av vår distribusjon foregår via utveksling av bøker på denne måten, gjerne i ren bytteøkonomi. Mange bokprosjekter og arrangementer har også oppstått som resultat av disse møtene.

Kunstbokmessene kan kanskje veie opp for manglende oppmerksomhet omkring kunstbokutgivelser, men de kommer med en høy pris. Olaussen og Tandberg stiller seg ambivalente til utviklingen:

– De første årene Torpedo deltok i New York og senere på lignende messer i Brussel, Berlin og London, var messene rene distribusjons- og formidlingsarenaer. I dag er det fashion. Publikum strømmer til, deltakerlistene blir lengre, messetidene blir stadig utvidet og avgiften på bordet øker. Potensielt kan salget av bøker øke, siden tilstrømmingen av publikum er større. En fotobok av en etablert kunstner kan selge veldig godt på en messe, og det kan også en tote bag. Vi ser dessverre en negativ utvikling i dette; høy deltageravgift og fokus på dyre editions gjør noen av disse messene mer og mer lik vanlige kunstmesser.

For Max Vicker var en av grunnene til at skandinaviske forlag ble invitert til London at de aller fleste publiserer engelskspråklige bøker. Olaussen og Tandberg forteller at det lille skandinaviske kunstbokmiljøet gjorde det nødvendig å ha et internasjonalt fokus da de startet opp Torpedo, men tror at økningen i nordiske forlag kan føre til endringer:

Benjamin A. Huseby, Weeds & Aliens - An Unnatural History of Plants, Torpedo Press 2014.
Benjamin A. Huseby, Weeds & Aliens – An Unnatural History of Plants, Torpedo Press 2014.

– På litteraturfeltet har det lenge funnes et skandinavisk nettverk mellom små bokforlag. De knyttes jo naturlig sammen via det nordiske språket, så her finnes det en større kultur for distribusjon og utveksling. For Torpedos del har det vært viktig å rette oss inn mot et internasjonal miljø, da det har vært for få nordiske aktører til å etablere et nettverk å samarbeide med. Det ble derfor også viktig for oss å gi ut bøkene våre på engelsk, for å ta del i denne distribusjonen. Dette er nok tilfelle for de fleste skandinaviske aktørene også i dag, selv om nye initiativer og prosjekterer er med på å styrke et større nordisk nettverk. Den nye bokhandelen –1 på Den Frie i København vil for eksempel ha et større fokus på et nordisk perspektiv. Kanskje er dette først blitt mulig nå når det er kommet såpass mange aktører til feltet.

London Art Book Fair foregår mellom 11. og 13. september. De skandinaviske forlagene som deltar er norske ROV Publication, Multinational Enterprises, Multipress Forlag, Spriten Forlag, Kurt Johannesen, Teknisk Industri og Torpedo, svenske Art and Theory Publishing, Publishing as (Part time) Practice, Moon Space Books, og Nilleditions, og danske Hurricane Publishing.

Leserinnlegg