Bok om norsk kunst lanseres 13. oktober

Øystein Ustvedts bok Ny norsk kunst lanseres på Nasjonalgalleriet den 13. oktober.

Den 13. oktober lanseres Øystein Ustvedts bok Ny norsk kunst – Etter 1990 på Nasjonalgalleriet i Oslo. Under lanseringen vil Ustvedt – som er kurator ved Nasjonalmuseet – samtale med kunsthistoriker (og grunnlegger av Kunstkritikk) Jon-Ove Steihaug om den norske kunsten de siste tyve årene.

Oversiktsverkene om det norske samtidskunstfeltet kan telles på én hånd, og alle har til nå vært kataloger, pamfletter eller enkeltstående kapitler i mer omfattende verk:

Kunstnernes Hus lagde utstillingen og katalogen Fellessentralen om 90-tallskunsten i 1997. Astrup Fearnley Museet gjorde det samme for 00-tallet med prosjektet Lights On i 2008. I 2009-utgaven av «Norsk kunsthistorie» skriver Gunnar Danbolt et 30-siders kapittel under tittelen «Tendensar i samtdiskunsten». Et annet forsøk ble gjort av Maria Veie i pamfletten Underskog. Bevegelser nå i norsk kunst og musikk som kom i 2010.

Øystein Ustvedts bok er altså den første som samler den norske samtidskunsten mellom to permer i en mer ambisiøs utgivelse. Boken, som kommer på Fagbokforlaget, er på 232 sider og tar for seg arbeidene til rundt 100 kunstnere. Hvert kapittel følges av et engelsk sammendrag.

Øystein Ustvedt (f. 1965) er kurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Han har magistergraden i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært kunstkritiker i Aftenposten, konservator ved Astrup Fearnley Museet og museumsleder ved Stenersenmuseet.

Leserinnlegg