Betydelig tilskuddsøkning for Bergen Kunsthall

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag gis Bergen Kunsthall en økt tilskudd på 1, 1 millioner.

Regjeringen har i dag lansert statsbudsjettet for 2011, herunder kulturbudsjettet. Feltet visuell kunst, arkitektur og design gis en samlet økning på 16, 2 millioner. Blant de tydeligste satsningene i denne delen av kulturbudsjettet er satsningen på Bergen Kunsthall, som gis økte tilskudd på hele 1,1 millioner. Kunsthallen støttes dermed med ca. 5,2 millioner totalt og er nesten på høyde med Kunstnernes Hus som ligger på ca. 6,5 millioner.

Intendant ved Bergen Kunsthall, Solveig Øvstebø. Foto: Mariann Enge.

For øvrig meldes det at det gis et tilskudd på 160 millioner kroner til prosjektering av Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen. Vestfossen Kunstlaboratorium gis en økning på 0, 3 millioner. Nordnorsk Kunstmuseum har fått en samlet økning på 1,5 millioner kroner i årlig driftstilskudd til en styrking av innkjøp og samlingsforvaltning. Henie Onstad kunstsenter har fått økning på 0,5 millioner kroner til å styrke arbeidet med modernisme og samtidskunst. Videre er Vestfoldmuseene gitt en realøkning på 0,4 millioner kroner for å styrke aktiviteten ved Haugar Vestfold Kunstmuseum. Det er også gitt økning til museer der kunstenheter inngår. Dette gjelder Museene i Sør-Trøndelag og Musea i Sogn og Fjordane.

Leserinnlegg