Berlin-blogg 1

Berlin-biennalens pressekonferanse er nettopp avsluttet i et religiøst kulturhus i bydelen Kreuzberg.

Fra pressekonferansen.

Berlin-biennalens pressekonferanse er nettopp avsluttet i et religiøst kulturhus i bydelen Kreuzberg. Biennalen behandlet pressekonferansen som en miniåpning med offisielle taler og relativt lite substans. Kurator Kathrin Rohmberg forsøkte å forklare biennalens omgang med begrepet «virkelighet».

Hun understreket at biennalens behandling av realisme og virkelighet ikke er av dokumentarisk karakter, men et spørsmål om subjektiv produksjon av virkeligheter.

– Virkeligheten har forandret seg radikalt siden slutten av 1990-tallet. Det er blitt vanskeligere å gripe og å beskrive dagens virkelighet. Et av de store paradoksene som ligger til grunn for denne utstillingen er opplevelsen – etter murens fall – av å leve i et forenet Europa, en felles virkelighet, samtidig som vi opplever en fornektelse av denne viirkeligheten, en eskapisme. Den 6. Berlinbiennalen reiser viktige spørsmål om kunstens rolle i denne situasjonen. For det finnes håp. Kunsten kan lede til nye erfaringsmodeller som kan hjelpe oss å gripe virkeligheten rundt oss, sa Kathrin Rhomberg under pressekonferansen.

Rohmberg snakket også om behovet for en begrensning av utstillingens format.

– Vi opplever en stor grad av eksess og overdrivelse innen kunstfeltet. Derfor trenger vi muligheter til konsentrasjon.

– Denne konsentrasjonen kommer til uttrykk både i begrensningen av antall kunstnere og begrensningen av antall ulike uttrykk, sa Rhomberg.

Fotografen Michael Schmidt (f. 1945) er valgt som en gjennomgangsfigur i utstillingen. Rhomberg betegnet hans fotoserie Frauen som «ikke-heroisk».

– På slutten av 1990-tallet ble en ny type kvinne synlig i det urbane landskapet. Michael Schmidt la merke til dette og skapte denne fotoserien som vises blant annet på trykksaker og markedsføringsmateriell samt på posters rundt i Berlin. Schmidt gjør et beskjedent men tydelig inngrep i folks hverdagsliv sa Rhomberg.

På bildet: Kathrin Rhomberg (kurator), Gabrirle Horn (styreleder), Hortensia Völckers (Kulturstiftung des Bundes).

Leserinnlegg