Ber Stortinget endre plassering av monument

Styret i Norsk Billedhoggerforening ber Stortinget revurdere plasseringen av Christian Frederik-monumentet på Eidsvolls plass slik at det ikke hindrer politiske markeringer.

Gisle Harr, leder i Norsk Billedhoggerforening.
Gisle Harr, leder i Norsk Billedhoggerforening.

I et åpent brev sendt til blant annet Kunst i offentlige rom (KORO) og juryen for Christian Frederik-monumentet markerer styret i Norsk Billedhoggerforening (NBF) nå sitt faglige ståsted i forhold til det planlagte monumentet på Eidsvolls plass.

NBF har overtatt som faginstans for juryeringen av monumentet etter at det KORO-oppnevnte fagutvalget trakk seg i protest mot Stortingets detaljstyring av oppdraget. KORO er fortsatt administrativt ansvarlig for monumentet.

Med NBF som faglig ansvarlige håpet kanskje KORO og Kulturdepartementet at saken skulle roe seg ned. Men nå påpeker NBF en rekke kritikkverdige forhold, blant annet at det er for kort tidsfrist, at Stortinget har valgt feil konkurranseform, at setningen «figurativ skulptur i tradisjonell forstand» ikke har noen klar definisjon og at det ikke finnes noen helhetlig plan for kunsten på Eidsvolls plass.

Eidsvoll plass blir ofte brukt til politiske markeringer. Her demonstraerer medlemene i Folkaksjonen mot 420 kV Luftlina Ørskog-Fardal i 2011. Foto: Monica Aure.
Eidsvolls plass blir ofte brukt til politiske markeringer. Her demonstrerer medlemmene i Folkeaksjonen mot 420 kV luftlinje Ørskog-Fardal i 2011. Foto: Monica Aure.

I det åpne brevet ber NBF Stortinget se på andre muligheter for plassering enn midt på plassen. NBF påpeker at plassen blir brukt til politiske markeringer og at den derfor ikke bør okkuperes av et permanent monument.

NBF kritiserer også Kulturdepartementet og KORO for at det er valgt en lukket konkurranse med prekvalifisering. 

– NBF har god erfaring med åpne konkurranser hvor man i tillegg inviterer et utvalg kunstnere på samme vis som i en lukket konkurranse. Utfallet er ofte at vinneren av slike konkurranser er en av de kunstnerne som ikke i utgangspunktet var invitert (f.eks. i konkurransen om Kong Olav-monumentet), skriver Billedhoggerforeningen i brevet.

NBF påpeker også at begrepet «figurativ skulptur i tradisjonell forstand» kan inkludere og innebefatte figurative verker innenfor en flere tusen år lang tradisjon og derfor må kunne relateres til mange utrykk og grener innenfor denne tradisjonen.

NBF skriver videre at tidsfristen er urealistisk og foreslår at fristen forlenges ved at kun det ferdige utkastet presenteres til jubileumsdatoen i 2014. Deretter bør kunstneren få realistiske tidsmarginer til ferdigstilling av monumentet, mener NBF.

Leserinnlegg