Arrangerer møte om overføringen til Kulturrådet

Store deler av kulturbudsjettet overføres nå fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. - Vi ønsker debatt, sier Gjert Gjertsen, daglig leder i NBK, som har tatt initiativ til å samle representanter for de berørte partene i kunstfeltet til et møte.

Da statsbudsjettet for 2011 ble lansert 5. oktober, ble det klart at store deler av kulturbudsjettet fra og med 2011 er overført til Norsk kulturråd, som skal fordele midlene videre til de enkelte tilskuddsmottakerne. De berørte tiltakene er sikret sitt nåværende støttebeløp ut 2012, men fra 2013 ligger ansvaret fullt og helt hos Norsk kulturråd.

Gjert Gjertsen, daglig leder i NBK.

Det har hittil ikke vært så mye debatt om overføringen, men Norske Billedkunstnere, NBK, har nå tatt initiativ til å samle representanter for berørte organisasjoner og institusjoner til et møte, i morgen tirsdag 19. oktober, kl 14 i Tegnerforbundets galleri. Blant de berørte er Landsforeningen Norske Malere LNM, Norsk Billedhoggerforening NBF, Tegnerforbundet TF, Norske Grafikere NG, Norske Tekstilkunstnere NTK , og Unge Kunstneres Samfunn UKS og herværende nettsted, Kunstkritikk.

– Vi har inntrykk av de fleste er usikre på hva de skal mene om dette, og arrangerer dette møtet for å forsøke å komme frem til en omforent holdning, sier Gjert Gjertsen, daglig leder i NBK, som kan fortelle at interessen fra folk i kunstfeltet for en slik diskusjon ser ut til å være så stor at de nå vurderer om de må flytte møtet fra Tegnerforbundet til et større lokale.

– Jeg har bare masse spørsmål, sier Gjert Gjertsen i NBK, da Kunstkritikk spør hva han selv tenker om omleggingen. Men han oppgir som et mulig positivt moment at det kan være greit at tildelingene ikke er politisk styrt. Imidlertid trekker han frem som viktig at den gamle tilskuddsordningen definerte noen faste poster som gjør det mulig å arbeide langsiktig, og antyder at det kan se ut som et utslag av høyreorientert ideologi å skulle sende disse til Kulturrådet for stadig ny vurdering.

– Usikkerheten forsterkes av at Norsk kulturråd også er i endring, nå som rådet skal slås sammen med ABM, med Anne Aasheim som nyutnevnt direktør, påpeker Gjertsen overfor Kunstkritikk.

Les også kommentar av Kunstkritikks ansvarlige redaktør Jonas Ekeberg, publisert 5. oktober.

Leserinnlegg