Absolutt nedslående

I utstillingen Absolutt Installasjon på Museet for samtidskunst finnes ingen tese eller noe å lære, kun en konstatering av hva museet har samlet på og en real utfordring for teknikerne.

Christian Boltanski, Skyggeteater, 1984. Foto: Nasjonalmuseet.

Det er januar 2011 og Museet for samtidskunst åpner med en ren vareopptelling av installasjonskunst i samlingen. Utstillingen Absolutt Installasjon i museets andre etasje deler kuratorisk metode med den forrige utstillingen i det samme lokalet, Goddesses: Begge er samlingsutstillinger og fungerer som en ren oversikt over museets beholdning. Metoden legger ikke opp til å vise sammenhenger mellom arbeidene eller å vise verkene på en fordelaktig måte. Om man ser utstillingen som en pekepinn på Nasjonalmuseets fremtidige ambisjoner når det gjelder samtidskunst og de nye lokalene på Vestbanen er det hele litt nedslående.

En beklagelig tittel skal ikke stå i veien for en god utstilling, men Absolutt Installasjon spiller på ideen om en totalinstallasjon eller et gesamtkunstwerk, noe som mange av arbeidene i utstillingen utfordrer på det sterkeste. Er videoprojeksjonene av William Kentridge eller Per Maning en installasjon? I utstillingen finner man romlige konstruksjoner, projeksjoner, skulpturer og malerier. De fleste arbeidene har fått sitt eget rom, men er det nok for å kalle noe for installasjon og hvor interessant er det å vise installasjon som sjanger? På begynnelsen av 90-tallet kom det flere publikasjoner og antologier som tok for seg installasjon som form, men i dag har nok de fleste kunstnere et mer naturlig forhold til installasjonen, etter år med denne type tenkning om rom og hvordan publikum møter og opplever et arbeid.

William Kentridge, Felix i eksil, 1994, 9:00 min. Foto: Nasjonalmuseet.

Utstillingen byr på en rekke kjente navn med referanser til mange av museets større satsninger fra museets 20-årige historie. Utgangspunktet er et av museets permanente installasjonsverk, Ilya Kabakovs ikoniske Søppelmannen (Mannen som aldri kastet noe) fra 1988-1995. Dette verket fenger fantasien og illustrerer museets ambisjoner og interesse for installasjonsformen. Søppelmannen var permanent installert i museets tredje etasje, men etter omrokkeringer på museumsarealene ble hele tredje etasje, minus Søppelmannen, gjort om til administrasjon og kontorareal. Alene i tredje etasje fanget verket støv og ble til en ironisk metakommentar over museets samling. I anledning Absolutt Installasjon er nå verket flyttet ned til nesten identiske rom i andre etasje.

Ilya Kabakov, Søppelmannen (Mannen som aldri kastet noe), 1988–1995 . Foto: Nasjonalmuseet.

Søppelmannen er bare en av flere permanente installasjoner i bygget på Bankplassen. Per Inge Bjørlos Indre Rom V (1990) er fremdeles å finne i første etasje og Richard Serras Shaft (1989)er på plass utenfor museet. Et verk av Gilberto Zorio var også en permanent installasjon, men ble fjernet. Disse verkene peker på museets aspirasjon om å samle internasjonalt (Serra), nasjonalt (Bjørlo), en forkjærlighet for Arte Povera (Zorio) og et blikk på Øst-Europa (Kabakov). Disse fire områdene ser man ikke lenger like klart i museets innkjøp, da man ikke har kommet med flere slike permanente markeringer, men kunstverden har også forandret seg siden museet startet opp i 1990. Det nasjonale er selvfølgelig en prioritet for museet, men en fordypning innenfor en kunsthistorisk retning som Arte Povera mangler man, om man ikke skal regne installasjon som en sjanger.

Et utstillingsprosjekt som så tilbake på museets innkjøp av installasjoner og jobben som ligger i det å konservere, installere og dokumentere samtidskunst, Installasjoner – eit dokumentasjonsprosjekt (2008-2009), viste på en transparent måte hva utfordringene for et museum for samtidskunst kan være fra konservators, kurators og registrars ståsted. Ulf Rollofs verk i banksalen ble aldri helt ferdig og Joseph Kosuths ble trykt opp i følge kunstnerens anvisninger, men det vanligvis sobre svart/hvitt-fotografiet av en sag ble trykket i farger. Museets interesse for installasjon som medium eller sjanger er slående, men hvor Installasjoner – eit dokumentasjonsprosjekt tok for seg konkrete utfordringer viser Absolutt Installasjon ingen nerve og nesten heller ingen interesse for arbeidene utover det faktum at de kalles for installasjoner.

Jon Gundersen, Vann på vei mot havet, 2007. Foto: Nasjonalmuseet.

På åpningen av Absolutt Installasjon var ikke alt på plass, noe som igjen peker på utfordringene man står overfor når man skal installere såpass mange store verk. På den annen side: Dette er absolutt ingen unnskyldning for et nasjonalt museum med internasjonale ambisjoner. Da jeg besøkte museet for andre gang for å se om Bill Violas installasjon Pneuma (1994) i overlyssalen var på plass, var verket fremdeles ikke åpent for publikum. I tillegg var Jon Gundersens Vann på vei mot havet (2007) ute av funksjon, men uten noen informasjon til publikum. Det er respektløst ovenfor kunstneren og symptomatisk på en av museets største utfordringer, hvordan de norske samtidskunstnerne ser museet som en mulig samarbeidspartner. Gundersens verk var også med på Installasjoner – eit dokumentasjonsprosjekt, noe som skulle tilsi at museet hadde opparbeidet en viss ferdighet med hvordan verket skal installeres.

To av installasjonene, Per Manings Til Oscar (1996) og Georges Adeagbos Once upon a time, hypocrisy and the history of the hypocrites..! (2008-2009) er ennå ikke på plass og skal byttes med henholdsvis Magnus Wallins anon. (2004) og Christian Boltanskis Théâtre d’ombres (1984). Byttet er en indikasjon på at verkene ikke har så mye med hverandre å gjøre. Et verk kan byttes ut med et annet og her finnes ingen tese eller noe å lære, kun en konstatering av hva museet har samlet på og en real utfordring for teknikerne.

George Adéagbo, Once upon a time, hypocrisy and the history of the hypocrites…!, 2008–2009. Foto: Nasjonalmuseet.

Å peke på museets fremtid – som Nasjonalmuseet gjør i pressematerialet – er et smart trekk. Mange ser frem i mot bedre kår for samtidskunsten på det nye stormuseet. Men da må Museet for samtidskunst også vise fram sitt potensial.

Det konsoliderte museumsbygget skal ikke bare bedre vilkårene for samtidskunsten, men også trekke et bredt publikum og formidle kunsten på en god måte, både til barn og voksne. Installasjoner er i så fall et godt valg da mange av de valgte verkene representerer opplevelseskunsten som har preget mange andre publikumsvennlige museer, hvor det spektakulære dominerer. Bare tenk på turbinhallen på Tate Modern, hvor museet har gjennomført en rekke større prosjekter som fenger publikum. Men på Nasjonalmuseet klarer man faktisk å nesten gjemme bort Louise Bourgeois sitt dramatiske verk Cell VIII (1998). Da er man på feil spor rett og slett. Noen ganger kan det være fordelaktig å utfordre et verk, men når kuratoren havner i vareopptellingsmodus går det slettes ikke så bra.

Comments