Å gjøre virkeligheten virkelig virkelig

I morgen starter den store tredagers konferansen Making Reality Really Real i Trondheim. 60 innledere fra 20 land møtes for å diskutere spørsmål omkring kunst og bevissthet.

I samarbeid med the Planetary Collegium ved University of Plymouth, England er TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter vertsskap for the 11th Consciousness Reframed International Research Conference. Den tre dager lange konferansen med tittelen Making Reality Really Real, som starter i morgen, samler hele 60 innledere fra 20 land.

Konferanseserien Consciousness Reframed ble grunnlagt av Roy Ascott ved University of Wales i 1997, og er et forum for transdisiplinære diskusjoner av kunst, vitenskap, teknologi, design og bevissthet, hvor det trekkes inn ekspertise og innsikter fra kunstnere, designere, arkitekter, musikere, vitenskapsfolk og akademikere osv., vanligvis fra minst 20 land. Tidligere har konferansen vært avholdt i Australia, Østerrike, Kina, Tyskland og Storbritannia. Årets konferanse i Trondheim er ledet av Espen Gangvik fra Trondheim Elektroniske Kunstsenter og Roy Ascott, som er president for the Planetary Collegium.

«Vår virkelighet har en usikker status,» skriver Roy Ascott i sin introduksjon til årets konferanse, og hevder også at den binære motsetningen mellom det virkelige og virtuelle ikke lenger er gyldig. I følge introduksjonen vil konferansen i Trondheim blant annet diskutere hva kunstnerens rolle kan være i denne situasjonen – og mer spesifikt, om en transdisiplinær kunstpraksis kan bidra til å «gjøre det virkelige virkelig virkelig».

Konferansen i Trondheim 4. – 6. November avholdes i forbindelse med den nye biennalen for kunst og teknologi, Meta.Morf 2010 – New.Brave.World!, som avsluttes denne helgen.

Leserinnlegg