19 december Fatima Hellberg

Vilka var de mest minnesvärda konstupplevelserna under 2019? Idag svarar Fatima Hellberg, chef för Bonner Kunstverein.

Foto: Andrea Rossetti.

Straying from the Line, Schinkel Pavillion, 2019

Straying from the Line behandlade en radikal samling av samtida och historiska feministiska praktiker. Utställningen förde samman konstnärer som Ellen Cantor, Charlotte Poseneske, Anna Daučíková och Marianna Simnett, där släktskapet dem emellan kom ur en gemensam inställning till konsten som ett fält av antagonistiska relationer och hierarkiska strukturer som också genomsyrar samhället i stort. Det fanns en anmärkningsvärd och ibland till och med magisk energi i dessa förbindelser, och hur de utvecklade sig inom en form av hållande miljö. Gränserna mellan verk och utställningskontext suddades ut på ett sätt som var både djärvt och respektfullt mot konsten.

Joanna Pocock, Surrender, Fitzcarraldo Editions, 2019

Surrender är en memoar/samling personliga essäer som undersöker det motsägelsefulla i viljan att leva och ha ett bra liv, medan en berättelse ständigt pågår i bakgrunden, en som påverkar oss alla, och som slutar med att planeten dör. Med lågmäld och avskalad prosa lyckas Pocock röra sig från det vardagliga och intima till det episka; ofta betraktas dessa tillsynes väsensskilda tillstånd samtidigt. Detta resulterar i en sökande och ambivalent bok; välformulerade reflektioner som tar sig an livet och den ekologiska katastrofen med en djup känsla av sorg, men också förundran.

Ovartaci, Risskov, odaterad. Museum Ovartaci, Århus

Museum Ovartaci, Aarhus, Danmark

Museum Ovartaci är främst ägnat den danska konstnären Louis Marcussens (1894–1985) liv och verk. Hon tillbringade större delen av sitt vuxna liv inlagd på det psykiatriska sjukhuset i Risskov och kallade sig själv Ovartaci, på jylländsk dialekt ett ord för Overtossi – chefs-idiot. I sina teckningar, målningar, skulpturer och dockor var Ovartaci upptagen med teman som transformation och mångfald – mångskiftande verkligheter längs med det dominerande paradigmet för de verkliga livscyklerna, och hennes egen transition från man till kvinna. En mängd figurer återkommer i hennes verk, finlemmad fågelliknande varelser, ibland skildrade ovanpå eller svävande över Risskovs psykiatriska sjukhus. Detta är ett häpnadsväckande museum, som trots bristande resurser har kunnat fortsätta förvärva Ovartaci-verk, samtidigt som det understödjer restaureringen och presentationen av konstnärens livsverk.

Fatima Hellberg är en svensk curator och chef för Bonner Kunstverein i Bonn, Tyskland. 2015–2019 var hon konstnärlig chef för Künstlerhaus Stuttgart, och hon har tidigare även arbetat som curator på Cubitt och Electra i London.

Leserinnlegg