Se dobbelt

Lindsay Seers begrensede fargebruk og invertering av fotografiet er et forsøk på å berge bildet fra manipulative diskurser.