Allora og Calzadilla skal representere USA i Venezia 2011

Den amerikansk-kubanske kunstnerduoen Jennifer Allora og Guillermo Calzadilla skal representere USA på Venezia-biennalen i 2011.

Allora & Calzadilla, Under Discussion, 2005. Video med lyd. 6 min, 14 sek.

Den amerikansk-kubanske kunstnerduoen Jennifer Allora og Guillermo Calzadilla skal representere USA på Veneziabiennalen i 2011.

«Allora og Calzadilla representerer manfoldigheten og vitaliteten i amerikansk samtidskunst og dette valget utgjør et kritisk, historisk øyeblikk for USA,» sier kommisjonæren for den amerikanske paviljongen i Venezia, Lisa Freiman. «Ikke bare er det den første gangen et kunstnerkollektiv skal representere USA på biennalen, det er også en anerkjennelse av performativ, interdisiplinær kunstnerisk praksis, som har vært essensiell for bredden og variasjonen i amerikansk kunst siden tidlig på 1960-tallet,» sier Freiman i følge Artforum.com.

Allora og Calzadilla vil benytte seg av en hel rekke ulike kunstneriske virkemidler for å stille spørsmål om forholdet mellom kunst, politikk og internasjonal identitet. Duoen er kjent for et nordisk publikum blant annet etter separatutstillingen på Museet for samtidskunst i Oslo vinteren 2009-2010. Da skrev Line Ulekleiv følgende under tittelen Den enerverende lyden av protest:

«Plusspoeng til Nasjonalmuseet for dette, for denne utstillingen navigerer etter et interessant kart og uttrykker en tydelig sosial og politisk vilje. En håndfull videoarbeider og en ruvende installasjon under banksalens forgylte himling rommer pågående narrativer om politisert vold og maktovergrep, fortalt med både stillfarne, poetiske og grandiose virkemidler.»

Den 54. Veneziabiennalen åpner den 4. juni 2011.

Leserinnlegg